Velkommen til Trenerdatabasen.no!

Trenerdatabasen.no er et verktøy utviklet for trenere og klubbledere. Som medlem i trenerforeningen* kan man registrere sin CV og med det gjøre seg tilgjengelig for oppdrag. Man definerer selv når man er ’opptatt’ og ’ledig for oppdrag’. Som trener vil trenerdatabasen.no også være et naturlig sted å skaffe seg oversikt over trenerstillinger/verv som for øyeblikket er lyst ut hos klubber.

Søk etter trenere
For klubbledere er tanken at trenerdatabasen skal være et naturlig sted å søke etter trenere til klubbens lag/spillere. Gjennom søk i databasen vil man kunne skaffe seg en oversikt over trenere som kan passe inn i forhold til alder og nivå på lag/spillere (barn-, ungdom-, voksen – fra bredde til topp), ønsket omfang av trenervirke (fulltid, deltid, mindre engasjement), ønsket rolle (hovedtrener, assistenttrener, spillerutvikler, trenerutvikler, lege, fysio etc), utdanningsnivå (UEFA C-lisens, UEFA B-lisens, UEFA A-lisens, UEFA prolisens etc).

Utlysning av trenerjobber
Videre kan man som klubbleder også lyse ut ledige stillinger/oppdrag. En utlyst stilling vil bli liggende i trenerdatabasen i ca 6 uker . Dersom den ønskes fjernet før den tid kan dette meldes tilbake til NFT på epost admin@trenerdatabasen.no.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer til trenerdatabasen kan rettes daglig leder i NFT, Teddy Moen, på tlf 918 85123 eller epost tedmoen@online.no.


*Om Norsk Fotballtrenerforening (NFT)

NORSK FOTBALLTRENERFORENING (NFT) ble stiftet 9.november 1986 og er en interesseorganisasjon for fotballtrenere på alle nivåer i norsk fotball. I over 25 år har NFT arbeidet for å sikre trenerens stilling og status i norsk fotball. NFT har også fokus på å bistå klubbers sportslige utvalg/ledelse med utvikling av klubbens trenere, bl.a gjennom å tilby tilpassede klubbmedlemskap. Se her for nærmere informasjon om Norsk Fotballtrenerforening (NFT)medlemskap i NFT og klubbmedlemskap i NFT

Trenerdatabasen.no er et verktøy som er utviklet- og driftes av NFT. Ett av foreningens hovedmål er å søke å gi tilbud og tjenester som foreningens medlemmer til enhver tid etterspør. Verktøyet er i henhold til dette utviklet for å lette den enkeltes søken etter et passende oppdrag som trener.